Transoranje Institute for Special Education > Nuus  > SPESIALE DEURKOLLEKTE: TOIBO – 8 SEPTEMBER

SPESIALE DEURKOLLEKTE: TOIBO – 8 SEPTEMBER

Die Sondag net na die nasionale Loslitdag (Vrydag 6 September) het die NHKA se diakonaat die vergunning om te vra vir ʼn spesiale deurkollekte ten bate van die Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys (TOIBO).  Die geskeduleerde datum is dus 8 September (hoewel dit u vry staan om ʼn ander datum te kies).

Hiermee wil ons u as kerkraad vra om vanjaar aan hierdie spesiale deurkollekte deel te neem. TOIBO se missie is om leerders met spesiale onderwysbehoeftes in staat te stel om hul potensiaal te verwesenlik in elk van die vyf buitengewone skole met ’n Christelike etos.  Die fondse wat ingesamel word, word uitsluitlik gebruik om kinders met gestremdhede te help om ʼn hoë kwaliteit skoolopvoeding te kry. Dit sluit ook in dat noodsaaklike behoeftes soos klere, toiletbenodigdhede, kos ens vir behoeftige kinders met gestremdhede aangespreek word.

Die ADV se tema vir vanjaar is Laat ons lig skyn (vgl Matt 5:14-16). U sal inligting ontvang oor die volgende inisiatiewe:

  1. Klein flitsies: die ADV gaan ʼn aantal klein flitsies beskikbaar stel @ R50 per flitsie, om die tema prakties uit te beeld.
  2. ʼn Groot byeenkoms word beplan vir Sondagaand 8 September by Gemeente Pretoria-Oos. Alle gelowiges in en rondom Pretoria word hierna uitgenooi. Die Transoranjeskool vir Dowes se gebaretaalkoor gaan onder andere hier optree, terwyl die flitsies ook hier beskikbaar sal wees.
  3. Ander gemeentes, gemeenskappe en ringe word aangemoedig om ʼn soortgelyke gesamentlike byeenkoms te reël. Aangesien die drie susterkerke gesamentlik die stigters van TOIBO was, is dit ʼn ideale geleentheid om saam met ander kerke te werk.
  4. Die gebaretaalkoor van Transoranje tree die oggend van 8 September op by Randburg-gemeente.

Die bankbesonderhede vir die deurkollekte is soos volg:

Raad van Finansies

ABSA Tjekrekening

Rek nr: 020 000 287

Takkode: 632005

Verwysing: 16LOSL + Gemeentenaam

 

Saam in diens

 

Ds Gerhard Stoltz

Sekretaris: Kommissie van die Algemene Diakensvergadering

012 322 8885 x3109

gerhard@diakens.co.za

Ons dien, gehoorsaam aan God.

Oorspronklike skrywe Spesiale deurkollekte – TOIBO

Andries Pretorius
No Comments

Leave a reply