Skenk

Bydrae per tjek:

Maak asseblief u tjek betaalbaar aan die “Transoranje Instituut” en pos aan:

Die Uitvoerende Beampte
Transoranje Instituut
Posbus 13383
Hatfield
0028

Direkte inbetaling / Internet oorbetaling

Rekeningnaam: Transoranje Instituut
Bank: Absa Bank
Takkode: 632 005
Rekeningnommer: 020 840 145

Verw: Voorletters en van of Donateur nommer.

Indien u ‘n kwitansie wil ontvang pos die inbetaalstrokie en u persoonlike besonderhede aan die Instituut, of stuur dit per e-pos na toibo@imaginet.co.za. Laat ons asseblief weet indien u ‘n Art 18A Kwitansie wil ontvang (Belastingaftrekbaar).

Skenk aanlyn

Klik op die donate knoppie om te skenk

Skenk

U BYDRAE MAAK ‘n VERSKIL – ONDERSTEUN ONS!