Ons wonderlike span Ontmoet die span

mkd-team-image

Ds F Esterhuizen

Voorsitter
mkd-team-image

Ds GPJ Stoltz

1ste Vise Voorsitter
mkd-team-image

Dr PH Heystek

2de Vise Voorsitter
mkd-team-image

Andries Pretorius

Addisionele Lid
mkd-team-image

Arina Jooste

Uitvoerende Beampte

Ledevergadering

 • Stigterslede (Drie Susterkerke)
 • Afgevaardigdes Skole Beheerliggame
 • Hoofde van Skole
 • Verteenwoordiger van SAVF
 • Personeel
 • Vergader jaarliks

Uitvoerende Komitee

 • Bestuurspan
 • 5 Skoolhoofde in adviserende hoedanigheid
 • Personeel
 • Vergader ten minste tweemaal per jaar

Vyf skole met hul beheerliggame

 • Transoranje-skool vir Dowes
 • Prinshofskool vir Gesiggestremdes
 • Sonitusskool vir Gehoorgestremdes
 • Transvalia-skool vir Epilepsie en Leergestremdheid
 • Hoërskool Martie du Plessis vir Serebraalgestremdes

Klein Hannes Fanus Trustfonds

 • Vergader jaarliks

Deputate GKSA

 • Vergader jaarliks

Dagbestuur

 • Voorsitter en twee vise-voorsitters
 • Personeel
 • Addisionele Lid
 • Vergader wanneer nodig

Personeel

 • Uitvoerende Beampte – Voltyds