Instituut

Die Instituut is gestig op 13 Maart 1947. Die doel was om ’n skool vir dowes te begin vir kinders in die Noorde. Die eerste skool wat gestig is, was die Transoranje-skool vir Dowes, op 16 Augustus 1954. Dit was egter duidelik dat die Instituut ook ander skole sou moes open vir kinders met ander gestremdhede.

DOEL

Sedert die stigting van die eerste skool gedurende 1954 ondersteun die Instituut die skole finansieel en kon derduisende kinders met gestremdhede onderrig van hoogstaande gehalte ontvang. Hierdie kinders kom van regoor die land en baie van hulle woon in die koshuise by die skole. Huidige leerdertal 1794 (Blank 54,41%, Swart 40,75%, Ander 4,84%).

Die Instituut funksioneer onafhanklik van die vyf skole en ondersteun die skole finansieel deur kwartaalliks ‘n toekenning aan die skole te maak vir ondersteuning aan die minderbevoorregte kind. Hierdie is ‘n noodsaaklike diens aangesien baie van die ouers nie hul finansiële verpligtinge teenoor die skole kan nakom nie en dit die skole se begrotings onder geweldige druk plaas.

U BYDRAE MAAK ‘n VERSKIL – ONDERSTEUN ONS!

NEEDS

Die Dagbestuur van die Instituut bestaan uit drie lede wat verantwoordelik is vir die dag tot dag bedryf. Die Uitvoerende Komitee (besluitnemingsgesag) bestaan uit lede van die Dagbestuur, hoofde van die vyf skole asook een verteenwoordiger van elke skool se Beheerliggaam.

Die Ledevergadering wat jaarliks plaasvind, bestaan uit lede van die Stigterslede naamlik die drie Afrikaanse Susterkerke, Dagbestuur en een verteenwoordiger van elke skool se Beheerliggaam.

Die Instituut het slegs een voltydse amptenaar naamlik die Uitvoerende Beampte. Die Beampte is verantwoordelik vir die totale administratiewe-, finansiële- en fondsinsamelingsfunksie.