Brailler

Prinshofskool vir gesiggestremdes lewer ‘n onontbeerlike diens aan die kind met Blindheid.  Die skool verskaf aan elke kind ‘n brailler om in die klas op te werk.

Die kind met Blindheid kry ook tuiswerk.   Daarvoor het hulle egter ‘n brailer tuis nodig.  Baie van die ouers kan egter nie die hoë koste van ‘n brailler bybring nie.  Kinders in die koshuis het dieselfde probleem omdat die skool nie genoegsame braillers het om in die koshuis beskikbaar te stel nie. Dit maak dit baie moeilik vir die kinders.

Die koste verbonde aan ‘n brailler is ongeveer R12 000 afhangende van die wisselkoers.

Help ons asseblief om vir elke minderbevoorregte kind ‘n brailler te voorsien.  So verseker ons dat elke kind ‘n gelyke geleentheid kry.

Prinshof School for the visually impaired provides an indispensable service to the child with blindness. The school provides each child with a brailler to work in class.

The child with Blindness also gets homework. However, they needed a brailer at home. However, many of the parents cannot afford the high cost of a brailler. Children in the hostel have the same problem because the school does not have enough braille to make it available in the residence. This makes it very difficult for the children.

The cost of a brailler is about twelve thousand rand depending on the exchange rate.

Please help us provide a brailler for every underprivileged child. So we ensure that every child gets an equal opportunity.

The part in Braille is the English translation.

Die leerders van Prinshof skool het groot waardering vir die skenking van ‘n  Brailler deur NH Gem Pretoria-Oos.

Andries Pretorius
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.