Die Instituut is gestig op 13 Maart 1947. Die doel was om ’n skool vir dowes te begin vir kinders in die Noorde. Die eerste skool wat gestig is, was die Transoranje-skool vir Dowes, op 16 Augustus 1954. Dit was egter duidelik dat die Instituut ook ander skole sou moes open vir kinders met ander gestremdhede.

VISIE

Behoeftegedrewe Christelike barmhartigheidsdiens vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes.

MISSIE

Om leerders met spesiale onderwysbehoeftes in die vyf Instituutskole dmv fisiese hulpbronne en diens in staat te stel om hul potensiaal te verwesenlik binne ‘n Christelike etos.

ONDERSTEUNING DIE VOLGENDE SKOLE

Hoërskool Martie du Plessis vir Serebraalgestremdes – Bloemfontein

Prinshofskool vir Gesiggestremdes – Pretoria middestad

Sonitusskool vir Gehoorgestremdes – East Lynne

Transoranje-skool vir Dowes – Pretoria-Wes

Transvalia-skool vir Epilepsie en Leergestremdheid – East Lynne

U BYDRAE MAAK ‘n VERSKIL – ONDERSTEUN ONS!

Nuus

Andries Pretorius

Brailler

Die leerders van Prinshof skool het groot waardering vir die skenking van ‘n Brailler...

Andries Pretorius

KLEIN HELD WORD VEREER

Op 3 April het die Presidensie bekendgemaak dat genoemde dekorasie in Silver, postuum aan hom...

Andries Pretorius

Mongezi Mbatha – P...

Ontvang die toekenning vir die beste akademiese prestasie van LSOB-leerders in die land. Slaag met...