Die Instituut is gestig op 13 Maart 1947. Die doel was om ’n skool vir dowes te begin vir kinders in die Noorde. Die eerste skool wat gestig is, was die Transoranje-skool vir Dowes, op 16 Augustus 1954. Dit was egter duidelik dat die Instituut ook ander skole sou moes open vir kinders met ander gestremdhede.

VISIE

Behoeftegedrewe Christelike barmhartigheidsdiens vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes.

MISSIE

Om leerders met spesiale onderwysbehoeftes in die vyf Instituutskole dmv fisiese hulpbronne en diens in staat te stel om hul potensiaal te verwesenlik binne ‘n Christelike etos.

ONDERSTEUNING DIE VOLGENDE SKOLE

Hoërskool Martie du Plessis vir Serebraalgestremdes – Bloemfontein

Prinshofskool vir Gesiggestremdes – Pretoria middestad

Sonitusskool vir Gehoorgestremdes – East Lynne

Transoranje-skool vir Dowes – Pretoria-Wes

Transvalia-skool vir Epilepsie en Leergestremdheid – East Lynne

U BYDRAE MAAK ‘n VERSKIL – ONDERSTEUN ONS!

Nuus

Andries Pretorius

Nuusbrief Januarie 2022

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Lees die Januarie 2022 Nuusbrief Hier[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...