Transvalia-skool vir Epilepsie en Leergestremdheid

Hoof: Mev Beverley du Toit

Oorsig

Transvalia is ’n skool vir leerders wat aan epilepsie ly en/of ernstige leerprobleme ondervind. Hierdie probleme kan die gevolg wees van AGHS, disleksie, sosialiseringsonvermoë geassosieer met outistiese spektrum, en ander mediese toestande wat ’n negatiewe invloed op die kind se akademiese vordering het. Die skool voorsien in die spesifieke behoeftes van hierdie leerders met behulp van geïndividualiseerde, gespesialiseerde onderrig, remediërende onderrig, arbeidsterapie, spraakterapie, oudiohulp en ander ondersteuning soos dié van ’n mediese suster en beraders. Hierdie dienste word verskaf aan leerders van graad 1 tot graad 12. Onderrig geskied deur die medium van Afrikaans van graad 1 tot graad 3, en Engels en Afrikaans van graad 4 tot graad 12.

Alle grade volg die goedgekeurde kurrikulum – Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV) / Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring

Leerders het toegang tot rekenaarsentrums en ’n rekenaarleeslokaal waar hulle met behulp van ’n leesprogram teen hul eie individuele tempo gehelp word.

Van graad 10 tot graad 12 kan leerders kies tussen Besigheidstudies en Gasvryheidstudies. Om die leerders wat Gasvryheidstudies neem te help, het Transvalia sy eie opleidingsrestaurant, C’est la Vie, waar hulle hul kennis en vaardighede in die praktyk kan toepas.

Leerders ontvang oudiohulp om hulle te help met die leerproses. Skoolwerk en die inhoud van handboeke word gelees en in MP3-formaat aan die leerders beskikbaar gestel. Leerders met leesprobleme vind veral baat by hierdie metode. Leerders mag ook gedurende die eksamen van oudiohulp gebruik maak, waar vraestelle ook op MP3’s beskikbaar is. Daar word ook aansoek gedoen vir eksamentoegewings vir die leerders wat dit mag benodig.

Transvalia ding mee op sportgebied in atletiek, rugby, netbal en sokker

Gedurende die somermaande spits ons ons toe op atletiek. Ons ding mee met ander skole wat buitengewone onderwys verskaf, en ook met hoofstroomskole. Ons kan met trots sê dat ’n aantal van ons leerders jaarliks deurdring na die SA-atletiekspan asook die provinsiale spanne vir rugby. Ons het nou begin met tennisafrigting by die skool en ding ook mee in skaak.

Leerders word blootgestel aan wiskunde-olimpiades, kunskompetisies en Conquesta waaraan hoofstroomskole deelneem, en ons het al trotse wenners by hierdie kompetisies gehad. Leerders neem elke jaar met entoesiasme deel aan die Pretoriase Eisteddfod en slaag met lof. Ons probeer leerders blootstel aan teateroptredes soos jaarliks by die Pierneefteater.

Daar is drie koshuise wat inwoning verskaf aan seuns en meisies van alle ouderdomme. Leerders word vanoor die hele Pretoria na en van die skool vervoer, en daar is ’n naskoolsentrum vir leerders.

Kontak Besonderhede Fisiese Adres Posadres
Telefoonnommer: 012 800 1071/2/3/4
Faksnommer: 012 800 1075
E-posadres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Jan Coetzeestraat 200
Jan Niemandpark
Privaatsak X6
LYNN EAST
0039