Transoranje-skool vir Dowes

Hoof: Dr Wynand de Wet

Die Transoranje-skool vir Dowes in Pretoria-Wes maak voorsiening vir die opvoeding en welstand van ongeveer 200 leerders met erge gehoorgestremdheid. ’n Jong leerder met doofheid vereis hoogs gespesialiseerde onderrig en opleiding. Dit is die skool se strewe om leerders van so jonk as drie jaar oud toe te laat sodat hulle so vroeg moontlik formele kommunikasievaardighede van gespesialiseerde opvoeders en terapeute kan aanleer. Benewens die aanleer van gebaretaal, lees- en skryfvaardighede, word leerders ook geleer om formele spraakvaardighede in Afrikaans of Engels te ontwikkel.

Gespesialiseerde personeel vir optimale ontwikkeling
Vir leerders met spesiale behoeftes se welstand en om optimaal te ontwikkel, is spesiale leiding en voorligtingsgeriewe nodig. Die skool se personeelkorps van spesialis-opvoedkundiges en ondersteuningspersoneel sluit in ’n arbeidsterapeut, ’n spraakterapeut, ’n oudioloog, ’n sielkundige, deeltydse mediese spesialiste, kundiges op die gebied van gebaretaal, verpleegkundiges, tegniese vaardigheidinstrukteurs en huismoeders. Vanweë die spesiale behoeftes van leerders met doofheid, word ’n betreklik uitgebreide korps opvoedkundiges vereis om ’n 7:1 leerder/opvoedkundige-verhouding te bewerkstellig.

Toepassing van normale skoolsillabusse
Transoranje-skool volg die Gautengse Departement van Onderwys se leerplanne vir primêre en sekondêre onderwys tot en met graad 12. Dit verseker dat soveel moontlik van die leerders konvensionele vaardighede opdoen ten einde mettertyd in die ekonomiese arbeidsmag te kan werk. Alle standaardskoolvakke soos tale, wiskunde, rekeningkunde en kommersiële vakke word aangebied, asook praktiese, kommersiële, tegniese en lewensoriënteringsvaardighede. Die leergange word aangepas sodat dit “doofvriendelik” sal wees. Matrikulante wat slaag, verwerf ’n NSS-geëndosseerde vyf-vak-sertifikaat.

Geestelike ontwikkeling
Godsdiensonderrig en die aanbieding van lewensvaardigheidstegnieke is die hoekstene in die daarstelling van ’n gesonde lewensbalans en vir die ontwikkeling van die leerders. Hulle word deurgaans aangemoedig om sterk morele en geestelike waardes aan te kweek sodat hulle verantwoordelike, empatiese en volwaardige burgers sal wees.

Sport/kultuur
Ywerige deelname aan georganiseerde sportsoorte soos rugby, netbal, atletiek, pluimbal, skaak en swem vind plaas. Die skool se gebarekore het die afgelope jare naam gemaak met hul optredes saam met bekende kunstenaars, en hulle tree ook gereeld by kerke en funksies op. Verskeie musiekproduksies is al op die planke gebring, en internasionale konserttoere het plaasgevind, na Argentinië in 2005, Suid-Korea in 2007, en Turkye in 2010.

Kontak Besonderhede Fisiese Adres Posadres
Telefoonnommer: 012 386 6072/5
Faksnommer: 012 386 6077
E-posadres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
WF Nkomostraat 855
Pretoria Wes
Posbus 19036
PRETORIA-WES
0117