Sonitusskool vir Gehoorgestremdes

Hoof: Mnr Johan Stapelberg

Sonitusskool vir gehoorgestremde leerders glo dat elke kind sy of haar volle potensiaal moet ontwikkel. Die skool is geleë in East Lynne, Pretoria. Dit is een van die min skole in die land wat voorsiening maak vir onderwys aan gehoorgestremde leerders deur middel van ouditief-verbale onderrig. Die skool is gesteld daarop om leerders te help om so ver moontlik verbale kommunikasie te bemeester.

Vroeë identifisering en hantering van gehoorverlies is belangrik vir die gehoorgestremde kind. ’n Vroeë intervensieprogram asook ’n effektiewe opvolgprogram stel elke gehoorgestremde kind in staat om ’n produktiewe lewe in ’n “horende” wêreld te lei. Gehoorverlies kan reeds direk na geboorte bepaal word, en so ’n kind het ’n goeie kans om gesproke taal suksesvol aan te leer.

’n Ondersteunende ouerleidingprogram word aangebied om ouers te bemagtig om hul kind se taalontwikkeling maksimaal te stimuleer.

Gehoorgestremde kinders kan vanaf driejarige ouderdom by die uiters suksesvolle voorskoolse program inskakel en vorder tot matriek. Leerders het ’n wye vakkeuse wat hulle in staat stel om soos normaal horende kinders voor te berei vir die toekoms binne die grense van hul latente moontlikhede. Kommunikasie word doeltreffend ondervang deur visuele en praktiese onderrig. Leerders se plasing in ’n hulpklas word op meriete gedoen, en daar word gelet op ouderdom, agterstande, vaardighede, gedrag, vorige onderrig, insette en terapie wat reeds ontvang is. Die amptelike kurrikulum soos voorgeskryf deur die Gauteng Departement van Onderwys word gevolg.

Sport en kultuur speel ’n belangrike rol in die ontwikkeling van leerders met gehoorverlies. Alle leerders word aangemoedig om deel te neem aan ’n wye verskeidenheid sportsoorte en kultuuraktiwiteite. Selfstandigheid, selfvertroue en samehorigheid word bevorder op sport- en kulturele gebied. Leerders behaal groot sukses op sowel sport- as kulturele gebied. Hulle word ook geleer om kultureel-esteties sensitief te wees in ’n verskeidenheid sosiale kontekste.

Verskeie leerders het provinsiale kleure verwerf in sportsoorte soos sagtebal, rugby, krieket en netbal. Pluimbal en swem word ook bevorder. Groot sukses word ook behaal in sangkompetisies, eisteddfods en revues.

Alhoewel Sonitus ’n klein subsidie van die staat ontvang, moet die skool hoofsaaklik gefinansier word deur bydraes van die ouers in die vorm van skoolfonds. ’n Persentasie van die leerders kan nie enige skoolfonds betaal nie, en dit plaas ’n finansiële las op die skool.

’n Wye reeks bykomende dienste word gelewer om leerders te bemagtig en te help om hul plek in die samelewing vol te staan. Hierdie dienste sluit in oudiologie, arbeidsterapie, spraakterapie, sielkundige dienste, maatskaplike dienste, gesondheidsdienste, koshuisfasiliteite en busvervoer (daagliks). ’n Naskoolsentrum en inligtingfasiliteite is ook beskikbaar.

Kontak Besonderhede Fisiese Adres Posadres
Telefoonnommer: (012) 800 1161/2/3
Faksnommer: (012) 800 1170
E-posadres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Jan Coetzeestraat 180
Jan Niemandpark
Posbus 15408
LYNN EAST
0039