Ons Skole

Hoërskool Martie du Plessis vir Serebraalgestremdes
Die skool is geleë in die hartjie van Bloemfontein en lewer 'n diens aan leerders wat serebraal-, leer- en fisiesgestremd is.
Onderrig word gebied aan leerders van 3 jarige ouderdom tot en met Graad 12.
Prinshofskool vir Gesiggestremdes
Prinshof  is 'n mutli-kulturele, dubbel medium (Afrikaans en Engels) skool geleë in die sentrale sakegebied van Pretoria.
Die skool bied onderrrig aan blinde en swaksiende leerders vanaf graag 0 tot Graad 12.
Sonitusskool vir Gehoorgestremdes
Die skool is geleë in East Lynne Pretoria. Dit is een van die min skole in die land wat voorsiening maak vir onderrig
aan gehoorgestremde leerders dmv ouditief verbale onderrig.

Transoranje-skool vir Dowes
Die skool is in Pretoria-Wes geleë en maak voorsiening vir onderrig aan leerders met erge gehoorgestremdheid.
'n Jong kind met doofheid vereis hoogs spesialiseerde onderrig en leiding. Die medium van onderrig is gebaretaal
in Afrikaans sowel as in Engels. Leerders van ouderdom 3 jaar tot Graad 12 word geakkommodeer.

 

Transvalia-skool vir Epilepsie en Leergestremdheid
Die skool gee onderrig aan leerders wat aan epilepsie ly en/of ernstige leerprobleme ondervind.  
Daar word voorsien in die spesifieke behoeftes van individuele leerders mbv gespesialiseerde en remediërende
onderrig asook arbeidsterapie, spraakterapie, sielkundige ondersteuningsmeganismes en oudio-hulp.