MATRIKULANTE VAN 2015 VERVUL ONS MET TROTS!

Totaal van matikulante: 111
Geslaag: 103
Gedruip: 6
Geëndosseerde Graad 12: 2
Toelating tot verdere studie
Graadstudies: 33
Diploma studies: 56
Sertifikaatstudies: 4
Totaal: 93

Leerders lê die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen af. Leerders met Doofheid kan slegs 'n geëndosseerde Graad 12-sertifikaat behaal (5 vakke) agv hul taalagterstand. Groot moeite word gedoen om hulle 'n vaardigheid soos duikkloppery, haarkappery, ensovoorts. aan te leer om hulle voor te berei vir die arbeidsmark.

Altesaam 32 onderskeidings is behaal en 3 beurse is toegeken. Prinshofskool het vir die 20ste agtereenvolgende jaar 'n 100%-slaagsyfer behaal.

TOPPRESTEERDERS VAN PRINSHOFSKOOL

LANÉ WAHL
MKHUSELI METHULA